השמש נכנסת למזל מאזניים – יום השוויון הסתווי

אסטרונומיה על קצה המזלג : נקודת השוויון מציינת את הזמן היחיד שיש זווית ישרה בין הצירים שמש/כדור הארץ זווית ישרה בין ציר סיבוב כדור הארץ …

מספרים אותיות מזלות כוכבים ומה שביניהם

כל אחת מהתורות הינה תורה בפני עצמה אפשר להסתכל על המספר כשלעצמו על האות בצורתה ובאופן הגייתה וכל מה שמתייחסת תורת הנומרולוגיה והאותיות. באותה מידה …