שבתאי שליט מזל גדי ודלי – אדון הקרמה והזמן והשפעתו בחודשים טבת, תמוז ואב

החודשים תמוז אב וטבת אל מול גלגל המזלות האסטרולוגי מזל סרטן אריה, גדי ודלי מה הקשר ?
הקשר הוא שבתאי הפלנטה המרוחקת ביותר משבעת כוכבי הלכת- הפלנטות הידועות מזמנים עתיקים ביותר והם אלה הנראים לעין ללא טלסקופ ; שמש, ירח, מרקורי, וונוס, מרס, יופיטר, שבתאי (שמש והירח מאורות) אחר נתגלו פלנטות נוספות.
המזלות ששבתאי שולט עליהם הם גדי ודלי נמצאים מול המזלות הנשלטים על ידי השמש והירח והם אריה וסרטן. (לידיעה כללית: השמש שולטת על מזל אחד והירח שולט על מזל אחד שאר הפלנטות הנ”ל שולטות על שני מזלות)

החודשים תמוז אב וטבת אלו הם החודשים שנשלטים על ידי השמש, הירח ושבתאי.

לפי היהדות 3 חודשים בשנה יש מה שנקרא “הסתר פנים” ונחשבים לחודשים קשים שבהם אלוהים מסתיר פניו והם תמוז, אב, וטבת ולא בכדי שבתאי הפלנטה כמי שמייצג ומסמל את הקשיים והאחריות המשמעת והסדר הקפדני וכמי שלא מרשה “קיצורי דרך” אלא צריך לעשות את העבדוה כמו שצריך: לאט ובטוח באחריות ביושרה מבלי להסתכן. שבתאי לא עושה חיים קלים למי שנמצא אתו בקשר והכוונה ליחסים, כלומר זוויות בבחינת זוויות אסטרולוגיות צמידות – פלנטות באותו מזל או מולות – אחד מול השני 180 מעלות או ברבוע/90 מעולות. והמזלות סרטן ואריה נמצאים בדיוק מול המזלות גדי ודלי הנשלטים על ידי שבתאי כפי שמופיע במפה למעלה.

מבחינת תאריכים תואמים בין החודשים העבריים ללועזיים :
חודש תמוז – 21.6-20.7
חודש אב – 21.7-21.8
חודש טבת – 22.12-20.1

חודש טבת אפשר לקרוא טובות בכתיב חסר. מוזר זה הרי נחשב לחודש קשה – חסרה האות ו’ שזה התיקון של החודש הזה מהחושך הכי גדול לעלות לאור.בחודש זה יש לנו את חנוכה ונס פח השמן שמאיר את החשכה אמנם חג החנוכה מתחיל ב כ”ה בכסלו ונחגג עד ב’ או ג’ בטבת מתחיל את החודש החשוך באור.

י’ בטבת מציין את תחילת המצור על ירושלים שהטיל נבוכדנצר מלך בבל בהמשך נחרב בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך ב 9 באב ובני ישראל הוגלו לבבל למשך 70 שנה. בית המקדש השני נבנה על ידי עולי בבל – כורש מלך בבל הרשה ליהודים לעלות לארץ ישראל בית המקדש עבר שיפוץ על ידי הורדוס מלך יהודה בשנת 19 לפני הספירה ונחרב על ידי טיטוס קיסר רומא בשנת 70 לספירה ולא הוקם יותר. בית המקדש השני נבנה על ידי עולי בבל – כורש מלך בבל הרשה ליהודים לעלות לארץ ישראל בית המקדש עבר שיפוץ על ידי הורדוס מלך יהודה בשנת 19 לפני הספירה ונחרב על ידי טיטוס קיסר רומא בשנת 70 לספירה ולא הוקם יותר. יום זה נקבע אחרי קום המדינה גם כיום הקדיש הכללי וזכר לחללי השואה.

בי”ז בתמוז יום צום ביקוע חומות העיר ירושלים לפני חורבן בית ראשון ובית שני.

9 באב הוא יום צום לציון חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון והשני, ויום זה נקבע אחרי קום המדינה גם כיום הקדיש הכללי וזכר לחללי השואה.

סיום הקושי של החודשים תמוז ואב. = ט”ו באב נחגג כחג האהבה מסמל להבת חינם אהבה לכולם לא רק אהבה זוגית, כנגד 9 באב שבית המקדש נחרב בשל שנאת חיים. ט”ו באב זהו זמן חקלאי שנסתיימה עונת הקציר וזמן הבציר; בוצרים את הענבים ובנות ישראל לבושות לבן היו רוקדות בכרמים והבנים היו מחפשים כלות – זהו חג האהבה.

השנה הזו 2017 : ראש חודש תמוז היה ב 24 ביוני שמש וירח במזל סרטן. וט”ו בתמוז הירח מלא FULL MOON ב 9 ביולי ירח בגדי מול שמש בסרטן.
(ראה פוסט ירח מלא בגדי)

השנה ראש חודש טבת יהיה קצת אחרת ראש חודש טבת א’ טבת יחול השנה ב/19/18 בדצמבר: השמש תהיה במזל קשת והירח במזל גדי בצמידות של הפרש של 7-8 מעלות.
בדרך כלל ראש חודש קורה שהשמש והירח באותו המזל והשנה השמש הייתה בראש חודש טבת עדיין בקשת .

השנה יהיה ירח חדש NEW MOON במזל גדי ב 17 בינואר 2018 בימים האחרונים של השמש במזל גדי. וראש חודש NEW MOON נותן השפעה של אנרגיה חדשה להתחלה חדשה ואני מציינת זאת מכיוון שהשנה שבתאי יורגש בעוצמה רבה מאוד לכל הגדיים. ב 21 דצמבר 2017 כאשר שבתאי נכנס למזל גדי – מזל השליטה שלו ועד ה 17 דצמבר 2020 (עם כניסה לדלי ונסיגה לגדי) ההשפעות תהיינה עוצמתיות במיוחד ומשנות מציאות מפני שהפעם הוא יפגוש את פלוטו – כוכב הטרנספורמציה ואת יופיטר – כוכב השפע. אפרט בהרחבה קרוב למועד.

פלוטו נכנס למזל גדי שדברנו עליו, ב 2008, ומסוף 2010 ו 2011 עם היחסים המאתגרים עם אורנוס – המביא שינויים כמכת ברק, בני מזל גדי שנולדו לפני ובסביבות ה -10-9 לינואר חוו את השפעתו העמוקה של פלוטו והפתעות אורנוס ושאר הגדיים ירגישו את הטרנספורמציה בשנים הקרובות עד נובמבר 2024 .(למרות שיכנס לדלי ב 22 ינואר 2024 יחזור לביקור לגדי בתקופת הנסיגה שלו )
אשמח לשמוע תגובות מבני מזל גדי במיוחד ומי שיש אופק גדי, ובני המזלות הקרדינלים; טלה, סרטן ומאזניים על ההשפעות האלה.

תודה שהשתמשת בוורדפרס.

דילוג לתוכן