חודש אוגוסט 2019 – מזל שור

לבני מזל שור חודש אוגוסט שם את הדגש בשבועיים הראשונים על ענייני בית ומשפחה הביטחון הרגשי והשורשי ענייני ילדות ואמא הירח החדש ב 1 באוגוסט …

חודש יולי 2019 – עונת הליקויים

בנובמבר 2018 הציר של ראש/ דרקון עבר למזלות סרטן / גדי מציר אריה/דלי ויהיה בציר סרטן/גדי עד למאי 2020   כל שנה וחצי עוברים מזל …

שמש ירח וכוכבי הלכת הנראים לעין: מרקורי, וונוס, מרס, יופיטר, שבתאי

השמש כוח החיים, חיוניות, ביטוי עצמי, בטחון עצמי, מודעות. אינדיווידואליות, מרכזיות. מסמלת את דמות האבא. מזל השמש זהו מזל החודש שהאדם נולד בו, כלומר המזל …